Aktuality, akce


ARCHIV 2009

 

Klubové akce - obecný popis

 

Plán akcí České komory ATK na rok 2009

 

Zimní setkání majitelů AT v Újezdu n. Lesy 18. 1. 2009 - reportáž

 

Výroční členská schůze ČK ATK 21. 3. 2009

 

Členské příspěvky Členské komory ATK za rok 2009 - pokyny k platbě

 

Výcvikový víkend v Heřmanově Městci 4. 5. 4. 2009 - reportáž

 

4. ročník Memoriálu Dory Geblerové 5. - 6. 6. 2009 - reportáž

 

LVT ČK ATK v Roudné u Soběslavi 4. - 11. 7. 2009 - reportáž

 

Seminář pro začínající psovody v Újezdu nad Lesy, 6. 12. 2009

 

Závodící erdelka

 

 

 

 

 

Klubové akce - obecný popis

     AT Klub pořádá v průběhu roku 4 chovatelské akce a to 2 v Praze a po jedné na severní a jižní Moravě. Na těchto akcích probíhá svod dorostu, bonitace, svod chovných psů a kondiční předvedení fen.

 

     Svod dorostu – této akce se mohou zúčastnit všichni mladí psi po dosažení 9 měsíců věku. Svod dorostu je pro zvířata, která se chtějí uplatnit v chovu povinný a slouží k předběžnému vyhodnocení potomků jednotlivých chovných párů. Zároveň je každé zvíře jednotlivě  zhodnoceno z hlediska možných dědičných či vývojových vad a majitel bývá seznámen s dalšími možnostmi, jak ovlivnit zdravý vývoj štěněte. Zároveň má možnost vidět i ostatní sourozence z vrhu a někdy i rodiče v rámci svodu chov. Psů či kondič. Předvedení fen.

Na svodu dorostu zve Klub AT všechna zapsaná zvířata a to 2x.

 

     Bonitace – dříve zvaná též typizace. Tato nejdůležitější chov. Akce slouží k uchovnění jedinců a může se jí zúčastnit každý pes a fena po dosažení 18 měs. Věku. Klub AT zve všechny psa odpovídajícího věku, kteří splnili účast na svodu dorostu. Při bonitaci je každé zvíře hodnoceno jednotlivě ve srovnání se standardem plemene a jeho exteriérové nedostatky či přednosti jsou hodnoceny písmeny bonit. Kódu. Pak následuje hodnocení povahy s reakcí na střelbu. Hodnocení povahy je podrobně popsáno v bonitačním řádu. Ideální kód je 5 GmcU/5, kdy první číslice označuje výšku psa, G znamená ideální hlavu, Mc nůžkový skus, (stejně hodnotný je i MD – klešťový skus), U pak ideální stavbu těla. Číslo za lomítkem vyjadřuje povahové vlastnosti. Další čísla za dalším lomítkem pak vyjadřují odolnost a tvrdost psa a jejich absolvování není povinné.

     Bonitační kódy usnadňují chovatelům i poradci chovu výběr vhodného chovného páru a kódy potomstva slouží i při vyhodnocení plemeníků z hlediska dědičnosti. Cílem plemenitby má být vždy zlepšování plemene. Proto se případné vady podchycují, aby byl vybrán vhodný pár, přičemž se jednotlivé nedostatky snažíme vylepšit ideálním stavem a nikoli opačnou chybou – např. těžké a lehké ucho nedáváme nikdy do chovného páru, ale snažíme se je zlepšit psem s ideálním nesením ucha.

 

     Svod chovných psů -  týká se všech psů po splnění bonitace a dosažení chovnosti, k čemuž je třeba i absolvování výstavy a vyhovující hodnocení rtg DKK. Nejpozději do 2 let po dosažení chovnosti a dále pak každé 2 roky je povinností psa zúčastnit se svodu a prokázat stále trvající kvality jak po stránce exteriérové, atak i povahové. Pes může přijít i častěji a zároveň si tak dělat reklamu a získávat nové kontakty s majiteli fen.

 

     Kondiční předvedení fen – obdobná akce u fen, kdy fena 1x za 2 roky předvede, že je dosud schopná dalšího odchovu štěňat. Na této akci kolegium doporučí či nedoporučí její další působení v chovu.

 

     Doporučujeme majitelům, aby na tyto akce vodili psi upravené, v dobré fyzické kondici, tj ani vyhublé, ani přetloustlé, a začátečníci by si měli prostudovat bonitační řád, případně se přijít na některou bonitaci předem podívat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lednové setkání majitelů a přátel AT v Újezdu nad Lesy 18. 1. 2009

 

 

V novém roce se zúčastnila hrstka nadšených majitelů AT s rodinnými příslušníky již tradičního

zimního setkání přátel AT (počet zúčastněných bohužel ovlivnil časový skluz Zpravodaje, kde byl

termín inzerován, dorazili tedy jen návštěvníci našich webových stránek) na obvyklém místě setkání České komory ATK – v Újezdu nad Lesy. V neděli 18. 1. 2009 v 10 hod jsme v krásném počasí

zahájili program pro zpestření mrazivého dne: rychlostní běh k páníčkovi, opičí dráha, kde každý

psovod předvedl, jak spolupracuje se svým psem a na závěr umění házení buřta do tlamy psa.

Mezi disciplínami jsme se osvěžovali v klubovně a povídali jsme si o programu akcí, které nás v letošním roce čekají. Podrobně jsem vyprávěla o jejich náplních.

Na závěr každý předvedl ovladatelnost svého psa, jak samostatně, tak ve skupince. A jak jsem již psala na začátku, po celou dobu nás hýčkalo krásné, slunné počasí.

Děkuji všem zúčastněným, že si našli chvilku pro svého psa a přišli na toto setkání. Kdo všechno zde byl?

 

p.Vladyka se psem Valdou, p. Hoza se psem Tobym a také jeho syn s fenkou Polly, dále p. Kobera se psem Kimem, pí. Pavelková s fenkou Bendi, tradičně pí. Přibylová s fenkou Bellis, pí. Suchomelová s fenkou Happy, a naše tradiční erdelářky pí. Geblerová se psem Rumcajsem a pí. Klimčíková s fenkou Dorotkou a se psem Badym.

 

Anna Brettschneiderová, výcvikářka České komory ATK

 

 

 

 

 

Členské příspěvky České komory ATK roku 2009 – pokyny k platbě

 

 

S přicházejícím novým rokem nastává též povinnost uhradit členské příspěvky. V loňském roce bylo rozhodnuto, že od r. 2009 dojde k mírnému navýšení sazeb z důvodu vzrůstajících klubových nákladů, především v souvislosti s provozem klubových  webových stránek.

 

Z níže uvedených sazeb vyberte prosím tu, která odpovídá Vaší osobě a uhraďte dle pokynů převodem nebo složenkou typu A:

 

výdělečně činní členové                                Kč 400,--

členové – důchodci a na mateřské dovolené  Kč 350,--

rodinní příslušníci (bez nároku na Zpravodaj)   Kč  50,--

 

č. ú. 1375349/0800

variabilní symbol: Vaše členské číslo

 

Pokud své členské číslo neznáte (najdete jej např. na Vaší průkazce člena ATK), uveďte prosím do kolonky „Zpráva pro příjemce“ své jméno a příjmení, a to tiskacím písmem. Hradíte-li za celou rodinu, uveďte prosím jméno člena, který platí v nejvyšší sazbě.

 

V případě dotazů se obraťte na jednatele či ekonoma své komory.

 

 

 

 

 

Když erdel umí, je to radost

 

V nedělí 1. 11. 2009 proběhl na cvičišti v Újezdě nad Lesy 9.ročník obranářského závodu “Újezdský pohár“.

Letos mezi 18 závodníky startovala erdelka Fancie Terno v kategorii ZVV1. Svým pravým teriérským projevem vzbudila už při nástupu zájem u pana rozhodčího (posuzoval p. Schober). Fancie vzorně seděla při nástupu u nohy svého psovoda p. Hrubce, ale svojí přizvednutou  pravou přední nohou a bystrým vnímáním okolního dění dávala všem najevo, jak moc se těší na předvedení svých výkonů.

Erdelka nezklamala, mezi 8 soupeři skončila na 4 místě.

 

Za pana Hrubce, který Fancie pouze cvičí, napsala

 

 

 

Anna Brettschneiderová