Pracovní certifikát

Zkoušky z výkonu, pracovní cerfikáty, šampionáty a jiné

 

 

Tentokrát bych ráda rozluštila některé „hádanky“ mnohých našich členů kolem povinnosti složení zkoušky z výkonu u našeho plemene. Tuto více nepovinnost a občasnou povinnost lze sledovat v těchto souvislostech:

 

1. chovnost

2. výstavy (vstup do třídy pracovní), pracovní certifikát

3. šampionáty (Český junior šampión, Český šampión, Interšampión)

  

1. Chovnost

Ačkoliv je airedale terrier oficiálně (a dle mého názoru oprávněně) pracovním plemenem, již delší dobu není k chovnosti zapotřebí jakákoliv zkouška z výkonu. Pokud Vás tato skutečnost netěší, věřte, že nadále můžete sehnat štěně z chovných stanic, ve kterých chovatelé pečlivě sledují a geneticky podporují nejen exteriér, ale též povahy a pracovní vlohy svých chovných AT.

Ještě pro úplnost informace dodávám, že AT musí k uchovnění absolvovat následující:

svod dorostu, výstavu (kde se zadává titul CAC-tj. klubová, speciální, národní, mezinárodní), rentgen DKK (max. přípustný stupeň 1/1, tj. B/B) a bonitaci bez vyřazujících kódů (exteriérových i povahových).

2. Výstavy

Všechna plemena psů se na výstavách řadí do tříd dle věku (třída dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, veteránů), pouze u třídy pracovní a šampiónů je třeba dokladovat nárok na vstup do příslušné třídy. U třídy šampiónů je to potvrzením o získání šampionátu, u třídy pracovní dokládáte tzv. pracovním certifikátem skutečnost, že Váš pes/fena mají složenou  požadovanou zkoušku z výkonu.

Ještě v loňském roce existovaly tzv. malé a velké pracovní certifikáty, které se lišily předepsaným stupněm zkoušky z výkonu a druhem výstavy. Od 1. 1. 2006 je vydáván pro pracovní plemena pouze tzv. velký certifikát. Malý certifikát zůstal zachován pro nepracovní plemena pro vstup do třídy pracovní na krajských, klubových, speciálních a národních výstavách. Pro zajímavost – současný požadavek složení vyšších stupňů zkoušek pro velký certifikát (tedy pro všechny výstavy) prý souvisí s nutností dokázat skutečnou pracovní úroveň psů, kteří chtějí nastoupit na výstavách do třídy pracovní.

A zde je seznam zkoušek z výkonu, pro které Vám bude na základě potvrzení o vykonané zkoušce vydán požadovaný pracovní certifikát:

a) dle národního zkušebního řádu ČR (ČKS a MSKS)
- ZVV 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body
- SchH 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

b) dle zkušebního řádu ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů (KJ Brno) ZPU 2 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

c) dle mezinárodního zkušebního řádu FCI pracovní kynologie (ČKS a MSKS)
- IPO 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body
- IPO FH - každý ze dvou oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

d) dle mezinárodního zkušebního řádu IRO pro záchranné psy (SZBK ČR)
RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A
- každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70% bodů

e) dle řádu zkoušek a soutěží v ovládání ovčáckých psů (KJ Brno)
- ZPOP 1 - dosažením nejméně 61 bodů této jednooddílové zkoušky

Svazy uvedené v závorce za názvy zkušebních řádů v bodě 2 a), b), c), d), e) jsou vystavovateli velkých certifikátů (na požádání) po předložení dokladu o úspěšně složené zkoušce a fotokopie průkazu původu.

3. Šampionáty

a) Junior šampión České republiky – začnu v souvislosti s tématem: k tomuto titulu není žádná zkouška z výkonu zapotřebí. Opět doplňuji pro úplnost podmínky zadání titulu:

1. Trojí získání čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC a jedno čekatelství CAC může být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitřídě nebo třídě vítězů.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampion.
3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
4. Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa.
5. Titul "Český junior šampion" neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.

b) Český šampión – zde je situace jiná a dosti specifická. Vedení klubu se v minulých letech podařilo získat výjimku v podmínkách udělování tohoto titulu (dle vzoru foxteriérů), díky které můžete zvolit ze dvou cest, po kterých k titulu dojdete:

1. 4xCAC -  z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě,

n e b o

2. 2xCAC + zkouška z výkonu - z toho nejméně 1x CAC na mezinárodní výstavě psů, druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní (viz seznam zkoušek v odstavci o pracovních certifikátech).

Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR, po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu.

c) Mezinárodní šampión krásy (Interchampion) – poměrně logicky s úrovní titulu stoupá i náročnost: mladí psi k JCh. zkoušku nepotřebují, dále k národnímu šampionátu již ji mít mohou, ale nemusí a k Ich. už zkouška povinná je. Samozřejmě jsou mezi erdeláři odpůrci této skutečnosti, ale berme to tak, že AT je pracovní plemeno a pro tuto nejvyšší úroveň jde o podmínku poměrně logickou. A tento požadavek (na rozdíl od jiných standardních pracovních plemen) na cestě k chovnosti a výstavních titulům nikde jinde nečíhá.

A nyní k podmínkách udělení tohoto vysněného titulu:

a) v době nejméně 1 roku a jednoho dne získání 2 čekatelství na mezinárodního šampióna krásy (CACIB) ve dvou rozdílných zemích, posuzované dvěma rozdílnými rozhodčími, bez ohledu na počet účastníků. Stanovenou dobou mezi získáním prvního a druhého CACIBu se rozumí ku příkladu 1. leden 1996 až 1. leden 1997.

b) jediné pracovní zkoušky, které se uznávají pro titul mezinárodního šampióna krásy, jsou mezinárodní zkoušky pro záchranné psy, národní zkoušky obranářských psů nebo zkoušky IPO. Při zkouškách podle IPO (FCI) musí pes na prvním výkonovém stupni získat nejméně 70% z maximálního počtu bodů každé dílčí skupiny (poslušnost, pachová práce a obrana). Datum zkoušky není rozhodující.

Vážení přátelé, ráda věřím, že v. u. informace napomohly k Vaší dobré orientaci v problematice nebo už víte, že v aktuálním čase a situaci sáhnete po tomto Zpravodaji. Zároveň Vám srdečně přeji hodně úspěchů s Vaším rozpustilým erdelátkem či s už disciplinovaným erdelem, v souvislosti s tímto článkem především v oblasti výcviku a předem gratuluji k splnění jakékoliv zkoušky z výkonu.