Airedale terrier klub tradičně vyhlašuje celoklubové soutěže v následujících kategoriích:

 

- Soutěž o nejúspěšnějšího výstavního psa AT za rok 2018,

- Soutěž o nejúspěšnější výstavní fenu AT za rok 2018

- Soutěž o nejúspěšnějšího psa AT ve výkonu za rok 2018,

- Soutěž o nejúspěšnější fenu AT ve výkonu za rok 2018.

 

Přihlášky a podklady do 28. 2. 2019 přijímá:

 

VÝSTAVY - zašlete kopie výstavních posudků

Iva Králová

Návrší 792/2

716 00 Ostrava

 

 

VÝKON - zašlete kopii výkon. knížky nebo PP a protokolů ze zkoušky

Ing. Renata Hejčová

Barvičova 21

602 00 Brno

 

Výsledky soutěží budou tradičně vyhlášeny na členské schůzi České komory ATK, konané dne 16. 3. 2019, dále budou uveřejněny ve Zpravodaji a na webových stránkách ATK. Poháry budou fyzicky předány takto:

 

- výstavní kategorie:

ČK – členská schůze ČK ATK

MK – Klubová výstava MK ATK Zbraslav

MSK – Speciální výstava MSK ATK Hlučín

 

- pracovní kategorie:

8. Mistrovství ATK Zbraslav u Brna 05/2019