Výzva k účasti v klubové soutěži za rok 2017

 

 

Airedale terrier klub tradičně vyhlašuje celoklubové soutěže v následujících kategoriích:
- Soutěž o nejúspěšnějšího výstavního psa AT za rok 2017,
- Soutěž o nejúspěšnější výstavní fenu AT za rok 2017,
- Soutěž o nejúspěšnějšího psa AT ve výkonu za rok 2017,
- Soutěž o nejúspěšnější fenu AT ve výkonu za rok 2017.

Přihlášky (vč. kopie PP, výstavních posudků, karet titulů, resp. kopie PP, výkonnostní knížky a zápisů o složené zkoušce) do 28. 2. 2018 přijímá:

ing. Renáta Hejčová
Barvičova 21
602 00 Brno

Výsledky soutěží budou tradičně vyhlášeny na členské schůzi České komory ATK, konané dne , dále budou uveřejněny ve Zpravodaji a na webových stránkách ATK. Poháry budou fyzicky předány takto:

- výstavní kategorie:
ČK – členská schůze ČK ATK
MK – Klubová výstava MK ATK Zbraslav
MSK – Speciální výstava MSK ATK Hlučín

- pracovní kategorie:
7. Mistrovství ATK Zbraslav u Brna 05/2018