Výstavní kalendář 2007

 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ V ČR 2007

 

10. 02. - 11. 02. 2007

Brno

Interdog Bohemia
MVP - Sekretariát
Luční 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 327 220, fax: 326 331 041
www.interdogbohemia.com
email: interdogbohemia@seznam.cz

21. 04. - 22. 04. 2007

České Budějovice

MVP
Českobudějovický kynol. klub
p.o.box 238
Klostermannova 7
370 21 České Budějovice
tel.+fax: 387 330 454
tel.: 387 203 926
www.intercanis.cz
email: vystava.psu-cb@seznam.cz

28. 04. - 29. 04. 2007

Praha

ČKS - Sekretariát výstavy
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
www.kynologie.cz
email: vystava@czkynologie.cz

19. 05. - 20. 05. 2007

Litoměřice

MVP
Nord Bohemia Canis
p.o.box 178
412 01 Litoměřice
tel.+fax:416 734 059, tel.: 416 731 038
www.nordbohemiacanis.com
email: nord_bohemia_canis@seznam.cz

23. 06. - 24. 06. 2007

Brno

MVP Intercanis
Všetičkova 5
602 00 Brno
tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026
www.intercanis.cz
email: info@intercanis.cz

01. 09. - 02. 09. 2007

Mladá Boleslav

Interdog Bohemia
MVP - Sekretariát
Luční 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 327 220, fax: 326 331 041
www.interdogbohemia.com
email: interdogbohemia@seznam.cz

06. 10. - 07. 10. 2007

České Budějovice

MVP
Českobudějovický kynol. klub
p.o.box 238
Klostermannova 7
370 21 České Budějovice
tel.+fax: 387 330 454
tel.: 387 203 926
www.intercanis.cz
email: vystava.psu-cb@seznam.cz

17. 11. - 18. 11. 2007

Praha

ČKS - Sekretariát výstavy
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
www.kynologie.cz
email: vystava@czkynologie.cz

NÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ V ČR 2007

 

12. 01. - 14. 01. 2007

Olomouc

MSKS
tř. kpt. Jaroše 35
602 00 Brno
tel.: 545 574 087
tel+fax: 545 244 693
www.msks.cz
email: tajemnik@msks.cz

14. 04. - 15. 04. 2007

Ostrava

NVP
p.o.box 130
709 00 Ostrava/Mar.Hory
tel.: 596 516 891
www.volny.cz/nvpostrava
email: lachovasisi@seznam.cz

21. 07. - 22. 07- 2007

Mladá Boleslav

NVP - Sekretariát
Luční 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 327 220, fax: 326 331 041
www.interdogbohemia.com
email: interdogbohemia@seznam.cz

08. 09. - 09. 09. 2007

Brno

NVP
Všetičkova 5
602 00 Brno
www.intercanis.cz
e-mail: info@intercanis.cz

Klubová výstava se zadáním titulu CAJC, CAC

 

12. 5. 2007

Zbraslav u Brna

Info: ing. R. Hejčová

Plynárenská 8a

602 00  Brno

tel. 545 575 119

Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz

 

28. 9. 2007

Mladá Boleslav

Info: V. Tichá

Na Perníkářce 30

160 00 Praha 6

tel. 608 838 681

e-mail: vticha@volny.cz