VÝSTAVNÍ KALENDÁŘ 2014 pro ČR

(i s termíny Světové a Evropské výstavy pro Vaše lepší plánování)

 

 

Typ výstavy

místo konání

termín

Kontakt na výstavní

kancelář

adresa+tel.+e-mail+www

Hanácká národ. výstava psů

BVV Brno

4. – 5. 1. 2014

rozhodčí:

Fr. Polehňa/ČR

Národní výstava psů MSKS

Tř. kpt. Jaroše 35

602 00 Brno

tel.+fax 545 574 087, 602 786 002

fax: 545 244 693

http://www.vystavaolomouc.cz

e-mail: tajemnik@msks.cz

Mezinárodní výstava psů

DUOCACIB

Brněnské výstaviště

Brno

22. + 23. 2. 2014

22. 2.: R. Kanás/SR

23. 2.: M. Supronowicz/PL

ČMKU
Maškova 3

182 53 Praha 8
tel.: 234 221 373, 234 221 371
fax: 234 221 371
e-mail: cmku@cmku.cz
http://www.duocacib.cz

Národní výstava psů

Výstaviště Černá louka

Ostrava

12. – 13. 4. 2014

 

Výstava psů

P. O. Box 130

709 00 Ostrava-Mar. hory

e-mail: lachovasisi@seznam.cz

http://www.volny.cz/nvpostrava

Mezinárodní výstava psů

Výstaviště Č. Budějovice

26. – 27. 4. 2014

 

Českomoravská kynologická jednota

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4-Chodov

pí. Věra Dvpřáková

tel. 224 949 510

e-mail: dvorakova@cmkj.info

http://www.cmkj.info

Mezinárodní výstava psů

Veletržní areál Letňany

Praha

3. – 4. 5. 2014

 

ČKS

U Pergamenky 3

170 00 Praha 7

tel.+fax: 266 722 239

tel.: 266 722 235

e-mail: vystava@kynologie.czhttp://www.vystavapsu.cz

Klubová výstava ATK

bez zadání titulu Klub. vítěz

při Krajské výstavě Hlučín

10. 5. 2014

 

Iva Králová

Návrší 792/2

716 00 Ostrava-Radvanice

tel. 605 818 286

e-mail: pudl.erdel@seznam.cz

www.kynologie-kozmice.cz

Mezinárodní výstava psů

Výstaviště Zahrada Čech

Litoměřice

24. – 25. 5. 2014

 

Český kynologický svaz, Nord Bohemia Canis

P. O. Box 178

412 01 Litoměřice

tel. 416 731 059, 733 328 615

e-mail:nord_bohemiacanis@seznam.cz

http://www.nordbohemiacanis.eu

Speciální výstava ATK

se zadáním titulu Vítěz spec. výstavy

Kynolog. areál MSKS Zbraslav u Brna

7. 6. 2014

rozhodčí: ing. R. Hejčová

ing. Věra Procházková

Soukopova 5

602 00 Brno

tel. 605 281 936

e-mail: atc.brno@post.cz

Mezinárodní výstava psů

Brněnské výstaviště

Brno

21. – 22. 6. 2014

 

Českomoravská kynologická jednota
Všetečkova 5
602 00 Brno
tel.: 543 211 558

fax: 543 212 026
http://www.intercanis.cz 

e-mail: info@intercanis.cz

Národní výstava Klatovy

Sokolský, lehkoatletický a

zimní stadión

28. - 29. 6. 2014

 

ČKS

P. O. Box 1

384 11 Netolice

Tel. 725 833 320

www.vystavaklatovy.info

e-mail: vystava@vystavaklatovy.info

Národní výstava psů

Kynolog. areál Krásná louka

Mladá Boleslav

19. – 20. 7. 2014

 

Kynolog. jednota ČR

Luční ul. 286

293 01  Mladá Boleslav

tel.+fax: 326 327 220

fax: 326 331 041                          

e-mail: interdogbohemia@seznam.cz

http://www.interdogbohemia.com

Světová výstava psů Helsinky

8. – 10. 8. 2014

FCI III. – 9. 8. 2014

rozhodčí: Ron Menaker/USA

www. worlddogshow2014.fi

 

Mezinárodní výstava psů

Kynolog. areál Krásná louka

Mladá Boleslav

30. – 31. 8. 2014

 

Kynolog. jednota ČR

Luční ul. 286

293 01  Mladá Boleslav

tel.+fax: 326 327 220

fax: 326 331 041                          

e-mail: interdogbohemia@seznam.cz

http://www.interdogbohemia.com

Klubová výstava ATK

se zadáním titulu

Klubový vítěz

Kynolog. areál Krásná louka

Mladá Boleslav

13. 9. 2014

rozhodčí: Philip O’Brien/Irsko

Bc. Vladimíra Tichá

Na Perníkářce 30

160 00 Praha 6

tel. 603 838 681, 220 800 465

e-mail: vticha@volny.cz

http://www.kcht.cz

Mezinárodní výstava psů

Výstaviště Č. Budějovice

20. - 21. 9. 2014

 

Českomoravská kynologická jednota

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4-Chodov

pí. Věra Dvořáková

tel. 224 949 510

e-mail: dvorakova@cmkj.info

http://www.cmkj.info

Moravskoslezská národní výstava Brno

Brněnské výstaviště

27. – 28. 9. 2014

 

 

 

Českomoravská kynologická jednota
Všetičkova 5
602 00 Brno
tel.: 543 211 558

fax: 543 212 026

e-mail: info@intercanis.cz 
http://www.intercanis.cz

Evropská výstava psů Brno

23. – 26. 10. 2014

FCI III: 24. 10. 2014

rozhodčí: Zuzana Jandová/ČR

www.2014eurodogshow.cz

 

 

Mezinárodní výstava psů

DOUBLE CACIB

Veletržní areál Letňany

Praha

1.+ 2. 11. 2014

 

ČKS

U Pergamenky 3

170 00 Praha 7

tel.: 266 722 235, 266 722 239

e-mail: vystava@kynologie.cz, http://www.vystavapsu.cz