VÝCVIK AT, ZKOUŠKY Z VÝKONU

 

  

Airedale terrier je temperamentní, inteligentní a pozitivně naladěné plemeno. To jste již před pořízením štěňátka věděli a nyní během soužití s ním se Vám to jen potvrzuje. Právě během tohoto začátku Vašeho společného žití se formuje Váš vzájemný vztah – láska, pochopení, důvěra, ale také zařazení ve smečce, ochota psa podřídit se a poslouchat.

 

V kapitole o výchově štěňat jste se dozvěděli základy Vašeho působení na psa tak, aby měl za své hygienické návyky, bezproblémové chování v běžných situacích doma, ve městě a v přírodě.

 

Tímto „vzdělávání“ Vašeho pejska vždy musí začít (běžná výchova je nutná pro všechny psy: od čivavy po vlkodava), ale nemusí výchovou skončit. Můžete pokračovat dále, tedy cvičit. Již zmíněné povahové vlastnosti AT jej předurčují k úspěchům i na poli sportovním.

 

Účelem tohoto článku není seznamovat Vás s jednotlivými cviky, jejich nácvikem a provedením. Tyto informace získáte v odborných publikacích, ale především v různých sportovních kynologických klubech, na cvičištích. Na níže uvedených adresách a telefon. číslech Vám sdělí, kde v místě Vašeho bydliště funguje nejbližší cvičiště a klub dle Vaší specializace.

 

A právě, jakými druhy kynologického sportu se můžete se svým AT zabývat? Věříme, že následující výčet zkoušek z výkonu Vám na tuto otázku odpoví. Získáte i přehled o možných cílech Vašeho snažení, ale také Vám možná pomohou se lépe orientovat v průkazu původu Vašeho pejska, v inzerátech apod.

 

Ještě jednou bychom rádi zdůraznili, že AT je velmi vhodným plemenem k výcviku. Mnoho členů našeho klubu se svými psy vždy cvičilo a cvičí, zkrátka nedají na práci s airedale terrierem nedopustit. Výcvik AT je jiný než např. výcvik ovčáckých plemen. Erdel je hravý, veselý, rozpustilý, nechá se strhnout hrou a dováděním, což lze krásně využít právě při tréninku. AT musí Váš přístup těšit, nestresovat, musíte být čitelný a spravedlivý. Tento terrier není (jak se říká) tvrdohlavý a vzteklý, je velmi inteligentní a nenechá se zlákat hloupými a průhlednými nástrahami, nikdy nebude rád a ochotně poslouchat na základě bití a tvrdého donucování. Efektní trest je pouze trest přiměřený a spravedlivý, jinak mu zlomíte srdíčko a napravování vzájemného vztahu je velmi těžké. Při práci s erdelem musíte přemýšlet o svém přístupu a stylu a o reakcích Vašeho psa. Jak vidíte, erdel Vás nenechá duševně zakrnět.

 

Časem svého psa velmi dobře poznáte a budete si vzájemně srozumitelní a jasní. Práce se psem bude stále snadnější a rychlejší a pes při ní radostný a spokojený. Nezapomeňte, že toto se nikdy nestane, pokud nebudete pro svého psa spravedlivou autoritou, jistotou a oporou.

 

Zde Vám tedy nabízíme různé kontakty dle druhů sportu-vřele doporučujeme využít internetu, kde jsou informace velmi podrobné (adresy hlavních a regionálních funkcionářů včetně telefonních čísel, náplň a cíle výcviku, seznam cvičišť, atd. atd.):

 

Všestranný, stopařský a obranářský výcvik:

Český kynologický svaz

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel. 266 722 235

internet: www.kynologie.cz

 

Moravskoslezský kynologický svaz

ing. Radim Fiala-předseda

Ruská 18, 796 01 Prostějov

tel. 602 786 007

internet: www.msks.cz

 

Záchranářský výcvik:

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

internet: www.zachranari.cz

 

Agility:

Klub agility

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

internet: www.klubagility.cz

 

Flyball:

Flyball Club ČR

Michaela Bakrlíková – předsedkyně

Malý Dub 23, 463 43 Český Dub

tel. 603 283 101

e-mail: bakrlikova@allins.cz

internet: www.flyball.cz

 

Dogdancing:

Dog Dancing Club Czech Republic

Šimona Drábková – předsedkyně

U Uranie 5, 170 00 Praha 7

tel. 777 077 509

e-mail: simonadsara@seznam.cz

internet: www.dogdancing.wz.cz

 

Dogfrisbee:

DiscDog klub České republiky o. s.

Jakub Štýbr – předseda

Štěpánov 48, 418 04 Lukov

tel. 608 141 696

e-mail: info@discdog.cz

internet: www.discdog.cz 00
tel: 777077509

Obedience:

Kristýna Másilková-předsedkyně
tel.: 737 100 989
e-mail:
obediencecz@gmail.com

internet: www.obedience.cz

 

Canisterapie:

Pomocné tlapky, o. p. s.

V. Kratochvíla 1073

332 02  Starý Plzenec

pí. Hana Pirnerová – ředitelka

tel. 724 007 779

internet: www.canisterapie.cz

Ať již sami chcete cvičit, či již cvičíte, nebo touha po kynologických informacích vás žene všemi směry a nebo jenom čtete inzeráty na prodej štěňat, nevyhnete se tématu zkoušek z výkonu, v inzerátech na vás číhají jejich zkratky a při přípravě na ně pilně studujete jejich obsah a způsob provedení.

 

Docházíte-li na kynologické cvičiště, určitě si zde můžete zakoupit různé zkušební řády, kde se vše potřebné dozvíte. Na internetu samozřejmě všechny zkušební řády také naleznete. My bychom vás rádi velmi stručně seznámili se zkouškami z výkonu, aby naše informace o různých možnostech soužití s erdelem byly co nejkomplexnější. Pro úplnost dodáváme, že následující výčet kynologických sportů není kompletní, jedná se o zaměření, kde erdela tradičně či pravděpodobně potkáte. Proto nehovoříme např. o musherství, mondioringu, ale také o loveckém výcviku či kynology dosti rozporuplně vnímaném služebním výcviku TART apod.

 

Na většině kynologických cvičištích probíhá výcvik a příprava ke zkouškám všestranným (disciplíny stopa, poslušnost a obrana) nebo speciálním (stopařské, obranářské, ovladatelnost). U všestranných zkoušek jsou všechny disciplíny na stejné úrovni obtížnosti, žádná není upřednostněna. A protože, jak se říká, slovo zkouška je podle „zkusit“, zkoušku lze v případě neúspěchu zkusit složit mnohokrát – bez omezení.

 

V ČR existuje několik zkušebních řádů pro všestranný výcvik, podle nichž můžete nastoupit ke konkrétní zkoušce:

-          Národní zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice,

-          Mezinárodní zkušební řád IPO (vypracovaný Komisí FCI pro pracovní kynologii),

-          Mezinárodní zkušební řád SchH/VPG (vypracovaný Světovou unií německého ovčáka)

-          Zkušební řád Kynologické jednoty Brno

 

 

Národní zkušební řád obsahuje tyto všestranné a speciální zkoušky:

 

ZZO – zkr. zkouška základní ovladatelnosti - nově vzniklá zkouška (od 1. 1. 2003) dokládá dominující trend v soužití se psy – maximální ovladatelnost psa. Tato zkouška je tvořena cviky poslušnosti (jakýsi „předskokan“ zkoušky ZM – přivolání, sport, odložení, atd.) a speciálními cviky, které prověřují ovladatelnost psa při různých situacích z běžného života (kontakt s cizími lidmi, psy). Tato zkouška není nijak podmíněna splněním jiných zkoušek a zároveň není povinná pro složení zkoušek vyšších (ZM, ZVV1).

 

ZM – zkr. základní minimum – slouží jako nejnižší ověření všestranných výcvikových schopností psa, její splnění není vstupní podmínkou pro plnění jiných zkoušek. Zde již pes vypracovává krátkou stopu, ovládá základní cviky poslušnosti a obrany. Přesto se nejedná o zkoušku jednoduchou, je obvykle první „pracovní“ zkušeností mladého psa a také vzhledem k malému počtu cviků musí být pes velmi dobře připraven, aby splnil bodový limit.

 

ZVV1, ZVV2, ZVV3 – zkr. zkouška všestranného výcviku 1. stupně, 2. stupně, 3. stupně – se skládají od nižšího (1.) k vyšším (2., resp. 3.), k těmto zkouškám lze tedy nastoupit pouze ze předpokladu úspěšného složení zkoušky nižšího stupně. Ke zkoušce ZVV1 lze nastoupit jako ke zkoušce první, složení zkoušky ZM není podmínkou. Náročnost u těchto zkoušek logicky stoupá, např. délkou a stářím stop, u vyšších zkoušek jde o stopy cizí, dále obtížností překážek, aportování, ovladatelností psa u vyšších zkoušek bez vodítka, atd.

 

ZPS 1, ZPS 2 – zkr. zkouška psa stopaře 1. stupně, 2. stupně - účast na zkoušce ZPS 1 není podmíněna splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky. Ke zkoušce ZPS 2 lze nastoupit až po úspěšném složení zkoušky ZPS 1. Obsahem těchto zkoušek jsou vždy stopa a poslušnost. Např. u zkoušky ZPS 1 se jedná o 600 kroků dlouhou cizí stopu, která je 2 hodiny stará, 4 x lomená a o poslušnost podle zkoušky ZVV 1. Zkouška ZPS 2 má stopu cizí 1700 kroků dlouhou a 4 hodiny starou a poslušnost podle zkoušky ZVV 3.

 

Obranářské zkoušky obsahuje pouze národní zkušební řád. Jedná se o tyto dvě zkoušky:

ZPO 1, ZPO 2 – zkr. zkouška psa obranáře 1. stupně, 2. stupně – účast na zkoušce ZPO 1 není podmíněna splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky. Ke zkoušce ZPO 2 lze nastoupit až po úspěšném složení zkoušky ZPO 2. Obsahem těchto zkoušek je obrana a poslušnost. Např. u zkoušky ZPO 1 je poslušnost dle zkoušky

ZVV 1 a obrana probíhá vždy v přírodním terénu (např. v lese). U zkoušky ZPO 2 je poslušnost dle zkoušky

ZVV 3. Pes ve cvicích obrany vyhledává, hlídá a „zneškodňuje“ 2 (!) figuranty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle mezinárodního zkušebního řádu IPO je nabídka zkoušek takováto:

 

IPO V – nová zkouška od 1. 1. 2007 je jakousi IPO variantou zkoušky ZM. Obsahuje všechny tři disciplíny a prověřuje základní vlohy všestranně vedeného psa. Její složení není vstupní podmínkou pro složení vyšších zkoušek.

 

IPO 1, IPO 2, IPO 3 – zkr. (volně přeloženo) zkouška dle mezinárodního řádu třídy 1, 2, 3 – též se skládají od stupně nejnižšího k nejvyššímu, i zde je podmínkou k nástupu k vyšší zkoušce úspěšné složení zkoušky nižší, ke zkoušce IPO 1 se nastupuje jako k první. Náročnost se stupněm třídy stoupá.

 

FH IPO – velmi náročná stopařská zkouška, kdy pes vypracovává ve dvou po sobě jdoucích dnech dvě cizí stopy 1800 kroků dlouhé s 8 úseky, 7 lomy, atd.

 

Další všestranné a stopařské zkoušky lze skládat dle mezinárodního zkušebního řádu SchH/VPG:

 

BH – volně přeloženo zkouška doprovodného psa – tato zkouška se skládá se ze základní poslušnosti a dále ze zkoušky v dopravním ruchu, kdy se prověřuje ovladatelnost a chování psa v pouličním ruchu a za ztížených dopravních podmínek, a to v přítomnosti psovoda a také během krátkodobého uvázání psa, kdy je ponechán

o samotě. Tuto zkoušku požaduje mnoho německých chovatelských klubů je jednu z podmínek chovnosti, mnohdy u „méně pracovně založených“ plemen než je AT.

 

SchH/VPG A – ani tuto zkoušku nemůžeme označit jako všestrannou, jejím obsahem jsou cviky poslušnosti a obrany dle SchH/VPG1, stopa chybí.

 

SchH/VPG 1, SchH/VPG 2, SchH/VPG 3 – všestranné zkoušky 1. stupně, 2. stupně, 3. stupně – stejné podmínky jako u předešlých zkoušek: postupuje se zkoušek nižšího stupně k vyšším, nutné úspěšné složení předešlé.

 

FPr1, FPr2, FPr3 – stopařské zkoušky, parametry položení a vypracování stopy zcela odpovídají zadání stop ve zkouškách SchH/VPG1 – 3.

 

FH 1, FH 2 – stopařské zkoušky, které obsahují „pouze“ vypracování stopy. Jedná se o stopy výrazně těžší, než u předchozích stopařských zkoušek národního zkušebního řádu.  Stopy jsou cizí, 3 hodiny staré, dlouhé 1200 resp. 1800 kroků, položené na několika druzích terénů, atd.

 

Poslední „šancí“ Vaší realizace na klasickém cvičišti jsou zkoušky dle zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno:

 

ZOP, ZPU 1, ZPU 2 – zkouška ovladatelnosti psa, zkouška pracovní upotřebitelnosti 1. stupně, 2. stupně – jedná se o zkoušky vytvořené Kynologickou jednotou Brno a může se jich zúčastnit člen jakékoliv organizace, sdružené v ČMKU. Zkouška ZOP se skládá z různých cviků poslušnosti a ovladatelnosti psa – např. přivolání, odložení, přenesení psa psovodem a cizí osobou, chůze po nepříjemném materiálu, apod. Zkouška ZPU 1 – její splnění je vázáno na složené zkoušce ZOP. Její obsah je obdobný, leč oproti zkoušce ZOP rozšířenější a náročnější. Po úspěšném složení této zkoušky již lze nastoupit na zkoušku ZPU 2, která je již všestranně zaměřená, tedy obsahuje stopu, cviky poslušnosti a obrany.

 

 

Některá cvičiště jsou specializována na záchranářský výcvik, stále častěji také na agility – o tom více později. Bohužel „záchranářská alternativa“ není příliš rozšířená, a tak buď máte štěstí a takový klub ve Vašem okolí naleznete, nebo Vás čeká delší cestování.

Ovšem volba je to jistě skvělá: erdel je osvědčeným záchranářských psem a vynikající výsledky některých členů ATK hovoří za vše. Toužíte-li se vydat se svým AT právě na cestu výcviku psa-záchranáře, náš národní Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů i Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IRO) vám připravil neuvěřitelné množství zkoušek, které Vás a Vašeho psa  prověří.

 

Národní zkušební řád:

 

ZZZ – zkouška záchranářské způsobilosti – je obsahuje: cizí stopa, cviky poslušnosti, překonání 5 různých překážek a speciální cviky

 

ZZP 1, ZZP 2, ZZP 3 – zkouška záchranných prací 1. až 3. stupně – obsahuje vždy cviky poslušnosti a speciální cviky (např. vyhledání zavalených osob v sutinách, označení těchto osob, atd.), které se provádí dvakrát. Postup je od zkoušky 1. stupně výš a složení nižšího stupně je podmínkou k nástupu ke zkoušce vyšší. Obtížnost speciálních cviků samozřejmě od zkoušky 1. stupně stoupá, poslušnost je pro všechny stupně shodná.

 

ZLP 1, ZLP 2, ZLP 3 – zkouška lavinových prací 1. až 3. stupně – obsahuje vždy cviky poslušnosti a  speciální cviky (např. vyhledání osob pod sněhovou pokrývkou a jejich označení, atd.) Postup ve skládání zkoušek a obtížnost shodné jako v případě zkoušek ZZP.

 

ZVP 1, ZVP 2, ZVP 3 – zkouška vodních prací 1. až 3. stupně – obsahuje vždy cviky poslušnosti a speciální cviky (např. aportování předmětů z vody, přivlečení člunu, identifikace lidského pachu ve vodě, atd.) Postup ve skládání zkoušek a obtížnost jako v případě zkoušek ZZP.

 

ZLP-N, ZZP-N, ZVP-N – jsou na úrovni 2. stupně příslušné zkoušky s tím rozdílem, že se speciální cviky provádí pouze jedenkrát, a to v noci. Podmínkou nástupu k těmto zkouškám je složení 2. stupně „původní“ zkoušky.

 

ZZS – zkouška záchranného stopování – obsahem této velmi těžké zkoušky jsou 2 cizí 2000 kroků dlouhé stopy, 3 hodiny stará, s osobou kladeče stopy na konci, překřížená jinou osobou a procházející různými terény, atd.

 

ZTV – zkouška terénního vyhledávání – obsahuje speciální cviky (vyhledání třech bezvládných osob v terénu s obtížně prostupným porostem).

 

ZPJ – zkouška pohotovostní jednotky – tato zkouška prověřuje připravenost psa pro praktické využití a je základní předpokladem pro praktické nasazení psovoda se psem Svazem záchranných brigád kynologů.

Při této zkoušce probíhá jedno denní a jedno noční vyhledávání 2 živých osob a 2 vzorků mrtvého pachu (vždy jeden je umístěn ve výšce nad terénem).

 

VZ 1, VZ 2, VZ 3 – vytrvalostní zkouška 1. až 3. stupně . Vytrvalostní zkouška je každoroční povinnou prověrkou kondice psa i psovoda a podmínkou pro upotřebitelnost v praktickém použití. Skládá se dle stupně (jednotlivě nebo kombinovaně) z jízdy na kole (20 km), běhu (10 km) a plavání (1 km), samozřejmě za doprovodu psa.

 

Mezinárodní zkušební řád IRO (zde je obtížnost zkoušky označena písmenem –A=nejnižší, C = nejtěžší- a postup ve skládání zkoušek je tedy od A k B, resp. od B k C):

 

RH-E – zkouška způsobilosti záchranného psa – skládá se z vlastní stopy a cviků poslušnosti a dovednosti

 

RF-FA, RF-FB – zkouška záchranného psa stopaře A, resp. B – skládá se z cizí stopy, cviků poslušnosti a dovednosti.

 

RH-FLA, RH-FLB – zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání A, resp. B – skládá se z pachových prací v terénu (vyhledávání a označení 2, resp. 5 osob) a cviků poslušnosti a dovednosti.

 

RF-TA, RH-TB – zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách A, resp. B – skládá se z pachových prací v terénu se sutinami (vyhledání a označení 2, resp. 5 osob) a cviků poslušnosti a dovednosti

 

RF-LA, RH-LB, RH-LC – zkouška záchranného psa lavináře A, ,B, C – skládá se z pachových prací na sněhové ploše (vyhledávání a označení osob a předmětů pod sněhovou pokrývkou) a cviků poslušnosti a dovednosti.

 

RH-WA, RH-WB, RH-WC – zkouška záchranného psa ve vodním vyhledání A, B, C – skládá se z práce ve vodě (různé aportování z vody, přivlečení surfaře s prknem, osoby nebo osob, člunu, plavání na vzdálenost atd.) a cviků poslušnosti a dovednosti.

 

Velmi oblíbeným kynologickým sportem je agility, lze se mu věnovat čistě rekreačně nebo až vrcholově. Je to laicky řečeno „psí parkur“ běhaný i s páníčkem. Tedy: na travnaté či v hale kobercem pokryté ploše je sestava různých přeskokových překážek, kladin, houpaček, slalomů a rukávů, která se běhá v předepsaném pořadí a čase. Body se ztrácí se za chybné provedení a nedodržení času. Agility podporuje fyzickou kondici psa i pána. Erdel se jeví jako velmi vhodný pes pro agility, protože je temperamentní, jeho radost z pohybu je obrovská a nadšení z různých her a dovádění bezmezné.

 

 

 

 

 

 

Ovšem i hraní má svá pravidla, v tomto případě Řád agility České republiky. Zde se můžete setkat s těmito zkratkami a pojmy:

 

Kategorie SA, MA –           SA – agility pro psy s kohoutkovou výškou nad 40 cm

                                               MA – agility pro psy s kohoutkovou výškou 40 cm a menší

 

Zkoušky SA 1, MA 1 – skládají se na oficiálně uznaných závodech, musí být složeny 3xvýborně (tzn. s maximálně 5,99 trestnými body) a musí být takto ohodnoceny od nejméně dvou různých rozhodčí. Na této zkoušce jsou postaveny (kromě ostatních) maximálně tři překážky s kontaktními zónami. Po splnění podmínky třech ohodnoceně „výborně“ lze přistoupit k další zkoušce.

 

SA 2, MA 2 – stejný postup jako u SA 1, MA 1, na této zkoušce jsou postaveny (mimo jiné)maximálně čtyři překážky s kontaktními zónami.

 

SA 3, MA 3 – elitní třída – postup z SA 2, MA 2 je možný po splnění několika požadavků – např. třikrát splněná zkouška SA 2, MA 2 na výbornou u dvou různých rozhodčí, tyto zkoušky musí být bez trestných bodů za chyby, odmítnutí a čas. V těchto zkouškách se pes musí umístit do třetího místa, atd. atd. Zkrátka elita.

 

„Agiliťáci“ se často se svými psy věnují i další příbuzným sportům jako je flyball (laicky řečeno přinášení míčků přes překážky na čas), dogfrisbee (jistě znáte sport, kde pes různými efektními styly chytá létající talíře), dogdancing (stále populárnější tanec se psem). V současné době nemáme povědomí o AT, kteří by se těmto sportům věnovali (kromě agility), možná se stanete průkopníkem J!

 

Nejvíce horkou novinkou v ČR v oblasti kynologických sportů je obedience. Česky bychom řekli ovladatelnost. Zkoušky jsou rozděleny do čtyřech tříd úrovní: začátečníci, třídy 1 – 3. V rámci zkoušky proběhne 10 cviků dle třídy úrovně. Jedná se o různé kombinace odložení psa za pochodu, vysílání, aportů přes překážku, identifikace předmětů, přivolání s meziodložením, atd. Tento sport je v zahraničí velmi oblíbený a v západní Evropě často patří mezi závodníky právě erdelové.

 

Erdel je nejen dobrý stopař a hlídač, záchranář a také temperamentní „rošťák“, ale i jemná a dobrotivá duše, milující svého pána a trpělivě naladěná k dětem a nemocným. Možná že právě Váš erdel výborně obstojí v canisterapeutické zkoušce. Můžete se setkat s různými zkouškami, které jsou vytvořené různými společnostmi pro canisterapii. Zde popsaná zkouška je společnosti Podané ruce – společnost pro canisterapii a osobní asistenci. Podstata zkoušek tohoto druhu je však vždy stejná a jednotlivě se liší naprosto minimálně.

 

V této zkoušce se prověřuje chování psa těchto situacích: setkání psovoda se psem na volno s rozhodčím a jejích následný přátelský rozhovor, schopnost okamžitého zklidnění psa např. během hry s míčkem, kontakt psa s cizími přátelskými psy v hloučku, průchod skupinkou lidí (některý otevře deštník, některý je v bílém plášti, další chodí po čtyřech a náhle pohladí psa, atd.), reakce na běžícího člověka, který v blízkosti psa upadne a upustí rachotící tašku, reakce na invalidní vozík, reakce na chůzi po různých površích a reakce na držení a kontaktování psa cizím člověkem. Pes je při této zkoušce samozřejmě diskvalifikován při jakékoliv projevu agrese, přílišné bázlivost a panikaření.

 

Jak vidíte, možností ke sportu, hře i vážné práci s AT je mnoho a můžete je provozovat naprosto seriózně, vše lze přezkoušet a ohodnotit. Veškeré úspěšně absolvované zkoušky jsou zapsány do průkazu původu nebo výkonnostní knížky. Nezapomeňte, že každá složená zkouška z výkonu  vypovídá o kvalitě vašeho psa či feny a zlepšuje další využití v chovu.