Pavel Šabacký - 50. nerozeniny

 

Velká gratulace od členů ATK

       

 

V pátek 11. 1. 2008 oslaví náš významný člen, věrný erdelář a pracovitý psovod

pan Pavel Šabacký 50. narozeniny.

 

Milý pane Šabacký, dovolujeme si Vám tímto popřát hodně zdraví, pohody, rodinné podpory a (nejen) kynologických úspěchů.

 

V této souvislosti bychom rádi upozornili na špičkový úspěch tohoto psovoda na Mistrovství světa IRO v rakouském Eisenstadtu v létě r. 2007. Zde se p. Šabacký umístil se svým psem Archibaldem Adia Avi na perfektním 3. místě v kategorii stopařů!

 

Pro úplnost dodáváme, že s tímto psem náš oslavenec složil tyto zkoušky:

ZOP, ZPU1, ZPU2, ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2, ZPS1, BH, VPG1, FPr1, FPr2, FPr3,

IPO1, IPO2, ZZZ, ZZP1, ZZP2, ZZP/N, ZLP1, ZLP2, ZLP/N, ZVP1, ZTV, RH-E,

RH-FA, RH-FB, RH-FLA, RH-TA, RH-LA, RH-LB

 

a zúčastnil se mnoha všestranných a záchranářských závodů vždy s výborným umístněním.

 

S prominutím „pamětníci“ také vzpomínají na úspěchy s předešlými erdelteriéry:

 

Ed Vondra – s tímto psem složil Pavel Šabacký všechny tehdy dostupné zkoušky vč. vrcholových, zúčastnili 4x Mistrovství republiky /2x záchr. psů, 1x IPO3, 1x MSKS/ a 115 závodů /z toho 35x 1. místo!/.

 

Bredy Trefa – celkem 22 zkoušek, 7x účast na Mistrovství světa záchr. psů – z toho 2x Mistr světa!, dále Mistr republiky záchr. psů ČR. atd. atd. Prakticky nasazen při zemětřesení v Turecku r. 1999.

 

Můžeme si přát lepší propagaci plemene a též českého chovu? Děkujeme.