Příprava na bonitaci

 

     Jak je řečeno v bonitačním řádu, je bonitace jednou z podmínek zařazení psa/feny do chovu. Na rozdíl od výstavy, kde se v souladu se standardem srovnávají zvířata mezi sebou a stanovuje se jejich pořadí, se na bonitaci posuzují psi jednotlivě a hodnotí se z hlediska praktické využitelnosti v chovu.

     Prvním předpokladem jak zvládnout úspěšně bonitaci, je naučit svého psa ukazovat zuby. bude to potřebovat i na výstavách. Rozhodčí nejprve hodnotí při zavřené tlamě skus tak, že si odhrne horní a dolní pysky. Potom podobným způsobem prohlíží zuby na levé i pravé straně tlamy zvířete a nakonec hodnotí počet a postavení zubů při otevřené tlamě.

     Je potřeba naučit psa ukazovat zuby klidně, bez projevů agresivity, případně ho potom odměnit pamlskem. Také může majitel, pokud ví, jak na to, ukázat rozhodčímu zuby sám. /ano, ale ne svoje, pozn. D.Š./

     Při vstupu do kruhu se pes váží. vstup na váhu je zároveň i jedním z ukazatelů případné povahové lability. Dále rozhodčí prohlédne psovi zuby a na pevné podložce ho změří. Měří se výška psa v kohoutku a jeho délka. Psa je nutné dobře zvládnout, případně ho na tuto proceduru připravit, aby naměřené hodnoty  odpovídaly skutečnosti. Pes, který se krčí, opírá o pána nebo stojí na špičkách může být těžko dobře a objektivně změřen. Po posouzení chrupu zkontroluje rozhodčí pohmatem, zda má pes obě varlata řádně sestouplé v šourku. Pes se přitom drží pevně u hlavy a nesmí se projevit agresivně.

     Pak se pes posuzuje v pohybu a v klidném postoji. Každý jednotlivec je srovnáván se standardem plemene a případné odchylky jsou vyjádřeny písmeny bonitačního kódu. Slovní posudek se nevystavuje. Je samozřejmostí, že se pes předvádí řádně upraven, v co nejlepší kondici a náladě. Výstavní vodítko předvedení usnadní, není však podmínkou.

     Po posouzení exteriéru probíhá posouzení povahy. Posuzovatel povahy sleduje, jak se pes chová po celou dobu posuzování exteriéru a při konečném hodnocení povahy má i chování psa v kruhu svůj podíl.

     Popis provedení zkoušky  povahy a její hodnocení, rovněž i význam jednotlivých kódů a vyřazujících znaků je podrobně uveden v bonitačním řádu.

     Posuzování povahových vlastností psa je pro nezkušeného psa i majitele náročná záležitost. Pes může být stresován při zkoušce u kolíku svištěním prutu při náznaku úderu a navíc může reagovat  nepřiměřeně na nepřítomnost majitele.  Proto je potřeba se psy chodit mezi lidi, přijít na bonitaci jako divák i se psem, který se seznámí s neznámým prostředím a zároveň se majitel podívá na průběh celé bonitace. Je vhodné trénovat tzv. nápřah prutem a hrát  si se psem s klackem, který mu házíme, ale nikdy ho s ním neuhodíme. Při trestání psa, pokud je to potřeba, nezvedáme ruku k úhozu a nikdy psa nebijeme prutem či vodítkem.

     Další částí hodnocení povahy je zkouška bojovnosti a tvrdosti. Pes, který se nezúčastňuje výcviku na cvičišti, není schopen tuto část bonitace zvládnout. Je vhodné ji doplnit, až se pes seznámí s technikou provedení.

     Součástí hodnocení povahy je rovněž střelba. Je potřeba předejít riziku získání reakce na střelbu při různých oslavách. Jediný Silvestr může napáchat škody, které se těžko odstraňují. Lze pak těžko posoudit, zda je reakce na střelbu vrozená či získaná.

     Pokud je nutné, aby se bonitace zúčastnila háravá fena, musí být celou dobu bonitace držena odděleně od ostatních psů a posouzena až po skončení posuzování v kruhu jako poslední. Přesný postup stanoví rozhodčí. Totéž se týká i posuzování povahy.