Mezinárodní výstava psù Praha

3. 5. 2014

 

rozhodèí: Hana Vojáèková/ÈR

 

Psi – mezitøída

 

 

Kuba Kubikula Adia Avi

V1 CAC r. CACIB

o. Jokyl Jumpin‘ for Gold

 

 

m. Hilary Hershel Adia Avi

Psi – tøída otevøená

 

 

Carpy Bohemia Terrano

V1 CAC CACIB BOB

o. Saredon Silverado

 

 

m. Fancie Terno

 

 

 

Royal Esquire Raider’s Antania

D2

o. Sherwood’s Kng Arthur

 

 

m. Komet Alexandria Raider’s Antania

Psi – tøída šampiónù

 

 

Querry Family Citas

V1 CAC  

o. Henri Dobrá trefa

 

 

m. Norica Family Citas

Feny – mezitøída

 

 

Ebigeil Ostrnov

V1 CAC CACIB

o. Saredon Silverado

 

 

o. Roxana Ostrnov

Feny – tøída otevøená

 

 

Cira Bohemia Terrano

V1

o. Saredon Silverado

 

 

m. Fancie Terno

Feny – tøída veteránù

 

 

Fagita Terno

V1 BOV

o. Jeff v. d. schwarzen Kuhle

 

 

m. Haely v. d. schwarzen Kuhle