Standard

 

 

FCI-Standard č. 7 / 28. 11. 2003 / GB

 

AIREDALE TERRIER
Erdelteriér

 

 

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

 

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 29.10.2003.

 

VYUŽITÍ: Teriér.

 

KLASIFIKACE F.C.I.:        Skupina 3     teriéři.

                                                Sekce 1       Vysokonozí a středně velcí teriéři.

                                                Pracovní zkoušky volitelně.

 

CELKOVÝ VZHLED: Největší z teriérů, svalnatý, aktivní, skutečně robustní pes, bez náznaku nohatosti nebo nepřiměřené délky trupu.

 

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Bystrého výrazu, rychlých pohybů, na špičkách prstů v očekávání jakéhokoliv pohybu.   Povaha se projevuje a je podtrhována výrazem očí, nesením uší a vztyčeným ocasem.  Otevřená a sebejistá, přátelská, odvážná a inteligentní.  Stále pozorná, neagresivní, ale nebojácná.

 

HLAVA: Dobře vyvážená, bez výrazného rozdílu délky mezi mozkovnou a tlamou. Bez vrásek a záhybů.

 

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: Dlouhá a plochá, nepříliš široká mezi ušima; směrem k očím se mírně zužuje.

Stop: Dobře viditelný.

 

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Černý.

Tlama: Tlama dobře vyplněná před očima, není propadlá ani se rychle nezužuje pod očima, ale díky jemnému cizelování nevypadá hranatě ani ploše. 

Pysky: Těsně přiléhající.

Čelisti / zuby:  Horní a dolní čelisti hluboké, mohutné, silné a svalnaté, protože silná tlama je vysoce žádoucí.  Nadměrný vývin oblouků čelisti, který by tlamě propůjčoval oblý vzhled nebo vystupující tváře, je nežádoucí. Silné zuby. Přednost se dává nůžkovému skusu, tj. horní zuby těsně překrývají dolní zuby a jsou vsazené kolmo do čelistí, ale klešťový skus je přijatelný.  Předkus nebo podkus je nežádoucí.

Líce: Ploché a nevyplněné.

Oči: Tmavé barvy, malé, nevystupující, s plným výrazem teriéra, s bystrým a inteligentním výrazem.  Světlé nebo vystupující oči jsou navýsost nežádoucí.

Uši: Ve tvaru »V«, neseny stranou, malé, avšak ve správné proporci k velikosti psa.  Horní linie překlopeného ucha se nachází mírně nad úrovní lebky.  Svěšené uši nebo uši nasazené příliš vysoko jsou vysoce nežádoucí.

 

KRK: Suchý, svalnatý, střední délky a tloušťky, postupně se rozšiřující směrem k plecím a bez volné kůže na hrdle.

 

TRUP:

Hřbet: Krátký, silným, rovný a vodorovný, bez známek ochablosti. 

Bedra: Svalnatá. U psů krátkého formátu a s dobře vyvinutými žebry zůstává mezi žebry a pánví jen málo místa.  Má-li pes delší bedra, projeví se známky ochablosti právě zde. 

Hrudník: Hluboký (tj. dosahující zhruba na úroveň loktů), ale ne široký. Žebra dobře klenutá.

 

OCAS: Obvykle se kupíruje. 

Kupírovaný: Vysoko nasazený, nesený vesele, nikoli však stočený nad hřbet.  Dobré síly a substance. Špička přibližně ve stejné výšce jako temeno.

Nekupírovaný: Vysoko nasazený, nesený vesele.  Není stočený nad hřbet.  Dobré síly a substance.

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY: Přední běhy dokonale rovné s dobrými kostmi. Plece: Dlouhé, dobře skloněné vzad a šikmo uložené. Lopatky ploché. 

Lokty: Přiléhají k tělu, volně pracují po stranách.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Stehna: Dlouhá a mocná.

Kolena: Dobře zaúhlená, nevbočená, ani nevybočená.

Bérce: Svalnaté.

Hlezna: Dobře spuštěná dolů, navzájem rovnoběžná při pohledu zezadu.

 

TLAPY: Malé, kulaté a kompaktní, s dobře vyvinutými polštářky dobré, prsty přiměřeně klenuté; nejsou vytočené ven ani vbočené dovnitř.

 

CHODY / POHYB: Končetiny se pohybují přímo vpřed.  Hrudní končetiny se pohybují volně, rovnoběžně po stranách.  U psa, který se přibližuje k pozorovateli, by měly hrudní končetiny navazovat na přímou linii fronty a tlapy by se měly pohybovat ve stejné vzdálenosti jako lokty.  Hnací síla pohybu vychází z pánevních končetin.

 

OSRSTĚNÍ

 

SRST: Tvrdá, hustá a drátovitá, ne tak dlouhá, aby vypadala rozcuchaně.  Hladce a těsně přiléhá, pokrývá trup a končetiny; krycí srst (pesíky) tvrdá, drátovitá a tuhá, podsada kratší a měkčí.  Nejtvrdší srst se velmi mírně vlní; kudrnatá nebo jemná srst je vysoce nežádoucí. 

 

BARVA: Sedlo černé nebo šedavé, stejně jako na šíji horní straně ocasu.  Všechny ostatní části těla tříslové.  Uši často tmavší tříslové barvy a tmavší odstíny se mohou vyskytovat kolem krku nebo na mozkovně.  Přípustné je několik málo bílých chlupů mezi hrudními končetinami.

 

VELIKOST: Výška zhruba 58 - 61 cm (23-24") u psů měřeno v kohoutku, u fen zhruba 56 - 59 cm (22-23").

 

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa

 

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

 

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

 

Tento pozměněný standard plemena vstupuje v účinnost od dubna 2004.